Vad är Feng Shui?

_______________________________________________

Feng Shui betyder ordagrant vind och vatten. 

Tittar vi djupare på betydelsen så syftar det på naturens olika krafter, dvs. hur vattendragens former förändras, bergens olika styrkor och dalarnas betydelse i sammanhanget samt övrigt runt omkring som ständigt påverkar oss. 

Den österländska läran har i flera tusen år hjälpt människor med att hitta sina bästa placeringar. Det handlade från början om att hitta bästa läget för gravplatser för att hedra bortgångna kejsare. Därefter hur ingången till hemmet kunde placeras för bästa framgång i livet. 

Nu finns läran även hos oss här i väster och den är här för att stanna. 

Nyfiken på mer? 


För att balansera vårt mående och våra hem ytterligare kan vi behöva tillföra saltkurer. Vad är då det?  


Ännu en metod vi kan använda oss av för att hitta våra bästa placeringar i våra hem eller på våra företag är att ta reda på Currylinjerna - var är de och hur hittar jag dem? 


Rätt placering med rätt balans - ger rätt känsla