Vad är Feng Shui?
- Feng Shui är ett sätt att leva - 

_______________________________________________

Feng Shui betyder ordagrant vind och vatten. Tittar vi djupare på betydelsen så syftar det på naturens olika krafter, dvs. hur vattendragens former förändras, bergens olika styrkor och dalarnas betydelse i sammanhanget samt övrigt runt omkring som ständigt påverkar oss.


Genom riktlinjerna som används inom Feng Shui kan vi planera bebyggelse utifrån gynnsamma lägen, planlösning och inredning för välmåendet och även skapa oss en attraktiv position i hem, samhälle och affärsliv. 

Välkommen att ta del av mer Information om Feng Shui

Ibland behöver vi dessutom tillföra Saltkurer för att balansera vårt mående. Rätt placering med rätt balans - ger rätt känsla