Feng Shui Konsultation
Online
 

Skapa en harmonisk, hållbar och hälsosam miljö med trivsel

  • Att se vad som finns omkring dig gör dig medveten om att allting har en påverkan. 
  • Det kan handla om ordning, oreda, färger, former, mönster, material, värme, kyla, dofter, ljud etc. 
  • När balans mellan de här intrycken skapas blir det en märkbar och positiv förändring i ditt liv. Insikt och kunskap handlar om balans och känsla. 
  • Genom att ta del av onlinepaketet hittar vi din bästa lösning.

- Onlinepaketet -

Det här paketet gäller dig som önskar hjälp med hur du ska göra förändringar i din miljö, online, utifrån Feng Shuis olika verktyg och riktlinjer.

- Tillvägagångssätt -

Du skickar planritning, husets storleksuppgifter, byggår samt en bild eller film som tydligt visar fokusområdet du vill ha hjälp med. Därefter återkommer jag till dig med möjliga lösningar och förslag. 
 

Rätt placering med rätt balans - ger rätt känsla