Yttre eller inre

09.03.2022

På ytan eller på djupet?

Börja från början eller från slutet?

Ser vi helhet eller detaljer?

Hur ser vi på situationer?

Ja, jag vet, det är svårt att tänka utifrån alla olika aspekter.

Det jag vill är att lyfta på locket och röra runt. Ibland är det kanske bäst att

  1. börja från slutet,
  2. se detaljerna innan helheten osv.

Hur djupt vi vill gå handlar om intresse och förmåga. Ibland vill vi stanna kvar i början och bara skrapa på ytan och det är okej det med.

Finns viljan till mer - Just go for it!