Visste du att…

08.10.2021

…ditt boende, arbete och mående påverkas av Feng Shui - utan att du tänker på det?

Vad vi väljer för placeringar har stor effekt på våra liv - vilket kan vara både positivt och negativt, beroende på energierna för just ditt hem eller arbetsplats.

Att hitta tillvägagångssättet för hur just Du behöver göra kan delas in i olika skikt; period, årlig och även månadsvis.

Det kan vara bra att redan nu förbereda nästa år (räkna från feb. 2022), för att hjälpa samt stärka vad som behöver göras för att inte hamna i "felklang".

Det går att förutse och påverka våra energier - bara vi är öppna för dem!