Vet du hur du vill ha det?

29.06.2021

Vet du hur du vill ha det? Inte?

Ja visst är det svårt ibland. Ska jag välja den eller den? Vi ställs inför väldigt många val idag. Och ja, ibland väljer vi fel, men säkert av en god anledning trots allt. När vi blickar tillbaka ser vi. Och förresten vad gör det om det blir fel? Antingen ändrar vi eller finner vi ett nytt sätt. Möjligheterna är många. 

Men du - för enkelhetens skull och utan alla måste ha - använder du dig av redskap och riktlinjer från Feng Shui blir det plötsligt bra, som om det var tänkt så från början. Konstigt? Nä egentligen inte. När allt lägger sig på rätt plats skapas balans. 

Utifrån egen erfarenhet har jag ”sett det ske”. 

~ Tro på det du gör och vill!