Verktyg?

30.09.2022

Vilka verktyg använder du? Är det hammare och såg eller linjal och kompass?

Oavsett handlag för vad som ska skapas krävs det precision. Du vet vad du vill göra men inte alltid hur du ska gå tillväga. Det finns alltid information att hämta i form av ritningar, beskrivningar, schema, kartor etc.

Slutligen handlar det om hur långt du vill komma med det du gör. 

Allt handlar om intresse - när är du nöjd?