Våga väga

28.03.2022

Vad innebär vikt för dig?

Positivt eller negativt?

För att få ut mest jämvikt och bli nöjd/må bra bör vikttänket vara positivt.

Det kan handla om att väga för- och nackdelar, väga inköp, väga handlingskraft, väga matintag, väga sömntider, väga träningstillfällen etc.

Det är när vi vågar väga våra olika förmågor som vi skapar balansen vi behöver. Det är bara du som vet!