Vad behöver du i ditt liv?

12.03.2021

Vad behöver du i ditt liv? Vad behöver förstärkas eller förändras för att du ska uppnå det du vill?

Se över hur det ser ut omkring dig. Var trivs du bäst? Var samlas alltid pappershögarna i värsta oordning? Varje livsaspekt i ditt liv tillhör ett område inom Feng Shui.

Skriv ner i punktform

  • vad du behöver
  • var är bästa/sämsta platsen i ditt hem
  • markera på husets/lght/rummets ritning

Done.
Nu är det bara att sätta igång och du kommer märka en otrolig skillnad i ditt hem, liv och framförallt i ditt mående.

Kontakta mig om du vill ha hjälp eller mer kunskap 🌿