Ute eller inne - alla arrangemang är lika viktiga


Utearrangemang eller inne - lika viktiga för ditt välmående.
Beroende på årstid behöver vi olika inslag. Vad känner du att du behöver just nu?
Tänk på att använda dig av de fem elementen för att skapa harmoni. Jag hjälper dig gärna 🌿