Positiv tanke

13.05.2022

Vem är prinsen/prinsessan i ditt liv? Tänker du dig själv eller någon annan? Oavsett vem så är tanken positiv - vi behöver det!

Positiva tankar genererar positiva känslor. När vi känner så skapas ett flöde i kroppen. Vi behöver det positiva flödet för att konkurrera bort de negativa tankarna.

Med kraft från den positiva tanken med en stark positiv känsla kan vi trolla bort blockeringarna som finns i vår kropp. Ge dig själv tid att både tänka och känna. 


~ Skapa balans i din kropp ~