Påverka energier

15.02.2022

Vilka energier påverkar dig?

Hur märker vi att vi påverkas?

  • Har du mer tur nu än innan?
  • Känner du att du blir sjuk ofta, jämfört mot tidigare?

Kan vi påverka energin?

Följ ditt "flöde" genom att kalkylera just din energi med Feng Shui - Flying Stars

Ja, du kan räkna ut hur och var och med vad du skiftar energin. Plats och riktning ligger till grund för att det ska fungera.

Det finns vissa platser/lägen i huset som vi bör vistas mindre i och vissa riktningar vi ska undvika. Energierna ändrar sig och det gäller att se hur det ser ut årsvis och månadsvis.

Beroende på layouten ser vi hur det går att påverka och avhjälpa det som behövs.