Överflöd

04.06.2021

Överflöd av...

...växtlighet (träelementet) kan göra dig otålig och för lite kan minimera din utveckling. Balans mellan dem båda är oerhört viktig!

När vi pratar Feng Shui och BaGuan så befinner vi oss i områdena för välstånd och hälsa när det gäller träelementet - här kan vi inte nog prata om vikten av balans. Hur rikt är ditt liv? Vad betyder rikedom för dig? Hur mår vi?

Med andra ord - ta hand om växtligheten du har och ta bort den du inte behöver/det vissna 🌿