Området för Familj&Hälsa

24.08.2021

Varför gömma komposten när vi kan lyfta fram istället och arrangera kring?


Vad kan en balkonglåda på kompostens utsida göra i det här Baqua-området? Väderstrecket är Öster och elementet är Trä (grönt och all växtlighet).

Att jag målat svart har med vattenelementet att göra, växter behöver vatten. Jag tycker även att harmonin dem emellan blir så fin.

Metallelementet är det som skulle behövas för att cirkeln skulle bli sluten. 

  • Jordelementet (jorden och liggande brädor), 
  • metallelementet (skulle kunna vara t.ex. grå zinkspannar eller krukor), 
  • vattenelementet (svarta kulören),
  • träelementet (den gröna växtligheten) och 
  • eldelementet (röda kulören hos blomman längst bort).

 Hur ser ditt östra läge ut? 

Ta hand om din Familj & Hälsa 🌿