Naturen lär

12.07.2022

Promenad på stranden. Kan vi ha det bättre? Med alla elementen samlade mår vi bra ☀️

•••

Sand - jordelementet,

större stenar - metallelementet,

vatten - vattenelementet,

tång och gröna buskar - träelementet

och solens strålar - eldelementet

•••

Naturen kan och naturen vet - vi behöver ta lärdom av den 🌿