Ljus i mörkret - i många bemärkelser

08.01.2021

Ja, härligt med snö och vad den gör med oss. Hur vi påverkas av att det blir ljusare i tillvaron - visuellt.

- Den vita snön (metallelementet) tillför ljuset precis som lampans sken (eldelementet) från den svarta lyktstolpen (vattenelementet). 

- Plattorna ger med sin form stabiliteten (jordelementet) som vi alla är i starkt behov av. Att förstärka stabiliteten ytterligare gör vi när vi sandar (jordelementet).

- Det som saknas på denna bilden är det gröna inslaget (träelementet). Det är därför så viktigt vid denna årstiden att tillsätta det gröna i form av städselgröna buskar eller träd eller varför inte riset från ex. gran eller tall vid trappan för att skapa den kompletta känslan vi vill åt.