Less is more

01.12.2020

Enkel balans med få medel - less is more 🌲

Hur tänker ni när ni pyntar? Vräker ni på? Väljer ni ur lådan med omsorg? Ska allt fram? Hur påverkas ni? Vad påverkas ni av? Mycket nostalgi? Vad gör julen med er?🌲

Tänk på att miljön omkring dig påverkar hur du mår - välj saker du tycker om 🌲