Klyschigt…

02.11.2021

"Att ta ett steg närmare just Ditt mål kan vara närmare än du tror. Varken steget eller målet behöver vara stort bara du börjar".

Ibland känns det som klyschorna bara blir större o större, men är det verkligen så? I själva verket handlar det om hur vi ser och gör saker.

Vi ser ibland inte vad vi åstadkommit förrän vi blickar tillbaka. Det har liksom legat och växt, av näringen Du gett, för att sen blomma ut ordentligt 🌺

Ja, verkligheten är så! Det är sant.

Med det här i åtanke glider vi in på hur mycket du kan påverka själv, utan att veta om det. Det kan handla om hur svårt det kan vara att välja - och plötsligt bara vet du!

I just Din omgivning händer det här hela tiden. Bara genom att du flyttar en sak till ett annat ställe - sker positiv eller negativ energiomvandling.

Men hur vet vi det och vad som är vad?

Din omgivning pratar med dig och det gäller att lägga märke till vad som sker. Inom Feng Shui blir det tydligt då du ser vad just din omgivning behöver. Det är genom Flying Stars* och med hjälp av kompass vi ser energierna röra sig ⭐️ - och hur vi därefter ska agera.
Se vidare hur vi kan arbeta genom konsultation.


*Flying Stars