Inställningar och förväntningar

27.09.2022

Hur något förväntas bli handlar oftast om våra inställningar. Är de positiva eller negativa?

Det behöver inte handla om EN specifik händelse utan baseras på din generella inställning. Hur är den?

Hur nära vågar vi gå i vår positivitet? Är vi rädda att fallet blir för högt om vi tänker FÖR positivt? Kan det åandrasidan bli FÖR djupt vid negativ inställning?

Jag anser det bättre att sikta högt och landa på tjockmattan än att gräva ner sig och inte ha redskapen med sig för att komma upp.

Möjligheter vs svårigheter

Inställningen till Feng Shui är hos väldigt många inte framkallad än. Det är väldigt lätt att inte se möjligheterna när inställningen är neråtgående. När vi ser det positiva kommer möjligheterna fram och plötsligt blir det svåra enkelt.