Behöva våga(or)

21.03.2022

Ibland behöver vi prata.

Ibland behöver vi tänka.

Ibland behöver vi skriva.

Allt för att vi ska sålla ut vad vi behöver.

Jag gör så hela tiden för att få syn på det jag vill och även för att vända om när det inte blev bra.

Att strukturera är svårt när vi hela tiden ges många val. Det är då vi behöver prata, tänka, skriva.

När det gäller Feng Shui som ett sätt att leva är det faktiskt ganska enkelt. De hjälpmedel som finns inom Feng Shui gör valen tydliga. Sen är det upp till dig att anamma dem eller ej.