Hur var det nu?

05.10.2021

Hur var det nu? När hände det? Var var det jag läste det?
Det (vanligaste) vi gör är att vi glömmer
 

  • glömmer hur det var
  • glömmer när det var
  • glömmer att det var

Att gå vidare i sin utveckling och med det vi gör för stunden blir för Chi (energin) det enda rätta för att inte bli stillastående och därmed skapa stagnation.

Vi behöver göra förändringar både praktiska men även tankemässiga. Det är trots allt du som skapar dina egna tankar - ingen annan! Skapa tankar du mår bra av ❤️

Omvandlar vi ovanstående innebär det att det här blir ett sätt att leva, inte bara för stunden (för att sen tänka annorlunda) utan alltid.
Feng Shui ses på många (och av många) sätt som något som bara handlar om en sak, t.ex. inredning eller att rensa bland våra saker. Enkelt!

Eller?

Det vi också måste få in är hur:et och var:et. Dvs. gör vi hur vi ska göra och vet vi var någonstans, infinner sig känslan som till syvende och sist är det vi som mest behöver - samklang!

Nu blev det här djupt och kanske även svårförstått (jag vet) men ge tiden du behöver för att smälta informationen - tugga in den långsamt och länge!

Processen har precis börjat >

~ Önskar alla en tänkvärd dag! ~