Hur gör vi?

03.03.2022

Vem vet hur vi ska göra i olika situationer? Vem lyssnar vi på? Hur vet vi att det är rätt? Om vi låter en vecka gå, vet vi då?

Har vi all information som krävs? Vi behöver mycket information för att vara säkra.

Alla situationer, planer och ritningar ser olika ut. För att undvika olyckor eller misär är det viktigt att göra vad som behövs i just den här situationen.

Feng Shui och Flying Stars hjälper dig.

 1. Ta fram ritningen på din lägenhet, hus eller företag

2. Klargör var norrpilen är

3. Ta fram en kompass, i nödfall kan du använda kompassen på din mobiltelefon

4. Åt vilket håll tittar just den här byggnaden

5. Rita pilen som anger den här riktningen. Här krävs precition så uträkningen blir korrekt i slutändan

6. Rita upp ett rutnät på 3x3 där mittenrutan längst ner har riktningen Norr. Mittenrutan högst upp är Söder. Till höger om Söder har vi Sydväst och under Sydväst är Väster och därefter Nordväst. Likadant blir det till vänster om Söderrutan, där finns Sydost och nedanför Sydost är Öster och Nordost.

7. Räkna ut var mitten är (centrumpunkten) på byggnaden genom att dra två streck som korsar varandra från ena hörnet till det andra. Gör likadant från de andra två hörnen. 

Det var så långt. Nu krävs ytterligare hjälpmedel. Vi ritar ut de olika kompassriktningarna, dvs. vi delar 360 grader med 24 (berg) och varje berg ger 15 grader, med hjälp av ett genomskinligg plastark med The 24 mountains redan utmärkta.