Höstanpassning

15.10.2021
Har vi börjat anpassa oss till hösten? Vilka förberedelser behöver vi göra? Enligt Feng Shui går vi in mot avslut (Yin) nu under hösten för att starta upp (Yang) till våren. Det är häftigt hur allt hänger ihop. 

Hösten och tidig vinter går under metallelementet som är ”inåtdragande” (form: rund). 
Att se hur vi påverkas utan att egentligen veta om det är magiskt. Vi vill gärna fylla på med varma och jordade toner under hösten och vinterrn för att hjälpa det så tungt vägande metallelementet.
Att skapa en rund krans med bruna/orange/gröna löv är t.ex. ett sätt att hjälpa och förvilla höstens inåtdragande energier.