FS - rensa i röran?

09.09.2022

Feng Shui - Vad är det egentligen?

  • Är det då vi rensar i röran vi har?
  • Eller är det att du målar ytterdörren röd i söderläget så får du framgång?
  • Eller är det så enkelt så att när du placerar en fontän i den sydöstra delen av trädgården så kommer alla pengarna till dig?


- Nej, nej, nej! -

Att rensa i röran är en bra start för att få syn på vad vi har och samtidigt blir vi tillfreds och känner oss på något vis lättare. Men, det har inget med Feng Shui att göra.

Att måla ytterdörren eller byta dörr till röd i söderläget kan i vissa fall leda till framgång men motgångar kommer om du inte har koll på när du ska undvika den röda kulören.

Fontänen då? Även här kan det bli ett bakslag eftersom det inte alltid är det sydöstra läget som är det bästa för vattenarrangemang. Det kan stjälpa ekonomin avsevärt vid fel placering.


Varför har vi inte lärt oss det här tidigare?
Ja, antagligen för att människan till sin natur tar den enklaste vägen. Jag gjorde också det innan jag fick den här kunskapen.

Visst, attraktionslagen kan spela in, men den tillhör inte Feng Shui. Symboler kan även de ses som Feng Shui men inte ens de har något med Feng Shui att göra.

Allt handlar om energierna och hur vi räknar ut dem för att stärka respektive försvaga där vi vill och där det behövs och där det verkligen är ett måste.

Plötsligt är det inte så enkelt längre.

Vi skulle kunna jämföra det med att köra inom och köpa snabbmat på vägen hem från jobbet vs laga näringsrik mat från grunden. Det ena är enkelt och det andra svårare. Det ena ger minimalt med näring men lyser upp tillvaron för stunden medan det andra ger dig vad du och din kropp behöver och stabiliserar från grunden.

Ibland behöver vi inse att det hållbara vinner i längden även om det kostar mer för hjärnan att processa.