Förståelse ger insikt

07.05.2021
Körsbärsträd
Körsbärsträd

Vad är det som säger att ni ska tro på det jag hävdar?

Mina åsikter varken gör eller ger er välmående. Det handlar om att inse själv, få en aha-upplevelse, för att säkerställa sina egna åsikter om den nyvunna insikten. 

Jag ger endast vägledning inte beslut. Det är då insikt kan uppnås. Besluten kan bara tas vid vunnen insikt. Att vara med om insikten ger glädje, fortsatt motivation och engagemang. Det kan handla om vädrets påverkan på hur vi känner oss, trädens knoppar på våren för glädjen, klädvalens betydelse för humöret, soptunnornas placering för känsla av sopornas sunkighet eller inte, fåtöljens placering för ökad medvetenhet etc. Hur skapar vi förändringen som ger en aha-upplevelse?

Jag vill inte och jag kan inte överbevisa vad Feng Shui kan åstadkomma med sina metoder och tillvägagångssätt. Jag kan bara berätta om vad som skett med mig och mitt välbefinnande. Jag vill helt enkelt vägleda er till att se hur vi genom insikt skapar förståelse 🌿


Nyplanterad syrenhäck vid soptunnor
Nyplanterad syrenhäck vid soptunnor