Förhållningssätt

20.09.2022

Är varaktighet lika med hållbarhet?

Utifrån hur vi förhåller oss till allt vi har omkring oss är frågan ganska given sitt svar.

Om vi skulle köpa allting nytt och inte spara något av det vi redan har försvinner mycket av hur du ser på dig själv och andra.

Hur värderar du dig själv och det liv du lever?

Hur värderar du andra och det liv de lever? 

Hitta dig själv och ditt universella liv - Feng Shui är ett sätt att leva.