Förbättring utifrån Feng Shuis modell

05.07.2022

Vill du ha förslag på förbättringar i ditt hem utifrån Feng Shuis modell? Vad kan bli bättre vs sämre?

Vad kan Feng Shui göra annorlunda? Det handlar många gånger om att se och känna. Hur något ser ut är en sak och känslan är en annan. Men för att komma dit behöver vi mäta och räkna. Det är DET Feng Shui skiljer sig ifrån vanlig inredning.

Självklart kan vi ändra och flytta om för att känna in känslan, men det är först när uträkningarna är på plats som det verkliga jobbet börjar. Det blir plötsligt så uppenbart och tydligt - både visuellt och känslomässigt. 

Hör av dig om du vill veta mer.