22.06.2021

22.06.2021

Vad är Feng Shui?

- Feng Shui är ett sätt att leva -
______________________

Feng Shui betyder ordagrant vind och vatten. Tittar vi djupare på betydelsen så syftar det på naturens olika krafter, dvs. hur vattendragens former förändras, bergens olika styrkor och dalarnas betydelse i sammanhanget samt övrigt runt omkring som ständigt påverkar oss.

Genom riktlinjerna som används inom Feng Shui kan vi planera bebyggelse utifrån gynnsamma lägen, planlösning och inredning för välmåendet och även skapa oss en attraktiv position i hem, samhälle och affärsliv.

Ibland går det att utläsa vilken trend vi befinner oss i och hur vi mår av den. Allt för mycket jordelement kan göra oss tyngda (men även jordade i en orolig tid) och alltför mycket vattenelement kan göra oss veliga. Balansen mellan elementen är viktig! Det är när vi ser det här och vet var vi ska tillföra vad beroende på Flying Stars som vi kan göra skillnad i våra liv! Ibland behöver vi dessutom tillföra Saltkurer för att balansera vårt mående. Läs om eller se hur du gör din Saltkur

Välkommen att ta del av mer information här