Det får lov att ta tid

20.07.2021

Om det så handlar om att läsa, utbilda sig, planera, plantera, bygga etc. Att se något växa fram är en del av helheten.

Forcering däremot ger snabba resultat som inte alltid är jordade och hållbara i längden. 

  • Vad vill du och hur vet du vad du vill?
  • Vilka behov har du? 
  • Har du problem med alla val du ställs inför?
  • Bor du i problemet kan det vara en del av orsaken till villrådigheten.   

Tänk en gång extra för att hitta dina val i Ditt liv.

~ Skapa harmoni ~