Certifikation

08.07.2022

Utbildning har ett pris. Ett pris du behöver betala med ditt minne. Du behöver nu rensa/strukturera och placera i din hårddisk (hjärna) så allt hamnar rätt.

Att fördjupa mig inom Feng Shui har rotat mig än mer i att verkligen förstå och bekräfta att Feng Shui talar sanning. Allt jag redan visste har befästs och vridits på än mer och jag är tacksam att få in även den här kunskapen. Tack!

***