Vad har skillnaden för betydelse?

18.05.2021
Arrangemang - runt vs kantigt, matt vs blankt, lågt vs högt etc. Vad har skillnaden för betydelse? Bara genom att kasta en första blick på något - skapar vi hur vi tycker. När det blir ett överslag på någotdera lägger vi märke till det, men tycker inte om, utan att veta varför.

Att tycka om något gör vi när balansen finns 🌿

Vad gör vi om vi inte hittar balansen då?
Plocka bort - less is more - ta bort så pass mycket så du ”känner” skillnaden. Jag brukar plocka bort och sätta dit något annat för att därefter gå ut ur rummet. När jag vänder mig om och går in igen så ”ser” jag vad som saknas 🌿