Är vi nöjda?

25.03.2022

Med VAD vi har?

Med VAR vi är?

HUR vi har det?

Vad kan vara anledningen till att vi är nöjda eller inte?

Är vi redo att anta utmaningen till NY kunskap?