— Kurstillfälle mars 2021—


Skapa en harmonisk och hållbar inredning i hemmet med hjälp av Feng Shui

__________________________________

Du har kanske ett rum eller en plats där du trivs särskilt bra och ett där det alltid blir rörigt men du vet inte varför?

Under 3 tillfällen lär vi känna Feng Shui och hur vi kan göra för att utveckla en bra balans och känsla i hemmet och i vår vardag. 
_______

När? 6, 13 och 20 mars 2021 kl. 14-15.30

Var? Plats meddelas på hemsidan www.balansochkansla.se

Hur? Skicka din anmälan senast den 7 februari 2021

Kostnad? 1500:- (inkl. moms) innan 27 februari 2021 

Swish: 0793-26 96 30 eller Faktura (ange vid anmälan)

Innehar F-skatt

_______

Vad får du med dig efter de här tre tillfällena?
Förståelse för tankarna inom Feng Shui och konkreta tips på hur du med enkla medel kan utveckla ett balanserat mående i vardagen genom färger, former och möblernas placering.

Anmäl dig till den här kursen för att ta del av hur du kan använda Feng Shui för en harmonisk och hållbar inredning i ditt hem. 

Varma hälsningar
Charlotte Johansson
Balans och känsla
Vejbystrand

Rätt placering med rätt balans - ger rätt känsla