Vad är Feng Shui

_______________________________________________

Feng Shui betyder ordagrant vind och vatten. Tittar vi djupare på betydelsen så syftar det på naturens olika krafter, dvs. hur vattendragens former förändras, bergens olika styrkor och dalarnas betydelse i sammanhanget samt övrigt runt omkring som ständigt påverkar oss.


Genom riktlinjerna som används inom Feng Shui kan vi planera bebyggelse utifrån gynnsamma lägen, planlösning och inredning för välmåendet och även skapa oss en attraktiv position i hem, samhälle och affärsliv. Den här flera tusenåriga österländska läran används av många inflytelserika personer och företag världen över, t.ex. Bill Gates, Madonna, Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Sting, Coca Cola, The Body Shop och många fler.

 • Vad gör då Feng Shui och hur blir Feng Shui en del av vardagen?
  Jo, Feng Shui öppnar våra ögon och får oss att se vår omgivning på ett sätt som visar varje sak eller person respekt. Genom detta synsätt ser vi att alla inte hör ihop och vi behöver hitta platser som är bättre eller sämre så att allt och alla ska nå sin fulla potential. Att veta var vi hör hemma är viktigt för såväl saker som personer. Återigen alla trivs inte med alla, men med rätt förutsättningar kan vi göra det bästa för att visa vår absolut bästa sida.
 • Hur kan vi få strukturerad balans i hemmet, eller på jobbet, alla dagar i veckan och få ett ökat välmående och lugn?
  Låt Feng Shui bli ett sätt att vara - tillsammans med andra. Till syvende och sist ska Feng Shui kännas mer än synas!
 • Hur hittar vi balansen i tillvaron?
  Många är de sätt och tekniker som Feng Shui utövas på - inget är mer rätt eller fel. Det första verktyget som skapades och även används i Feng Shuis verktygslåda är Chi (den universella livskraften). Här påminns vi om hur vi reagerar och agerar i olika miljöer. Vem blir inte lugn av att en vindstilla dag ta en promenad i en grönskande skog som är full av stilla intryck kontra att befinna sig i en tutande bilkö i en stor stad, under rusningstrafik, när regnet dessutom öser ner? Ja, återigen är vi alla olika, men pulsen ökar, om det är det vi vill, i det sistnämnda exemplet. Vi behöver alla motsatser, men motsatsernas verkan blir bäst när vi känner en balans i tillvaron. 

 • Hur kan vi då påverka Chi och kan vi verkligen det?
  Ja, det kan vi eftersom Chi ständigt förändras utefter vad vi eller övrig omgivning gör. Chi följer alltid formen. Vilken form vill vi då skapa? En behaglig eller obehaglig? Om vi tänker oss en stilla porlande bäck med stenar så följer vattnet dess former. Likadant kan vi se denna bild, omvandlat till möbler, när vi inreder - inomhus eller utomhus.

 • När blir vår omgivning som mest behaglig, är det när den är stökig eller när den är lugn och harmonisk?
  Ja, det får var och en svara på själv, jag kan bara säga att jag har många fler sidor av Chi att visa er som kan gynna och påverka våra upplevelser alla dagar i veckan. För att ta reda på dem och istället framhäva deras positiva sidor vill jag gärna delge er dem för ett vackrare och rikare och mer välbalanserat liv. Det är ditt eget konstverk du skapar och dessutom kan befinna dig i.

 • Rensa i röran?
  Att börja med att "rensa i röran" är steg ett för vår positiva förändring. Värt att tänka på är att det inte handlar om att köpa nya saker, utan istället se de saker vi redan har och vad vi kan göra med dem.

1. Vilka saker mår vi bra av (spara)?

2. Vilka behöver vi inte längre pga. att de är sönder men inte blivit kastade (slänga - återvinning)? 

3. Vilka kan vi dela med oss av till andra (skänka)?


Rätt placering med rätt balans - ger rätt känsla