Företag

En trivsam företagsmiljö är viktig för både medarbetare och ledning. Att se behovet och göra något åt det kan vara det som behövs för framgång.

Vad behöver då ändras för att hitta strukturen och den välkomnande känsla som företaget gynnas av? Ett första steg kan vara att se om entrén till företaget ser inbjudande ut, vilket kan vara ett av många fokusområden för ökat företagsresultat och välmående. Genom att se hur vi påverkas av det som finns omkring oss går det att upprätta en rad enkla lösningar för att bidra till att skapa nya kunder, kontakter och möjligheter. 


- Företag -

Med konsultation på företag använder jag mig av Feng Shui och dess verktyg för att konkretisera vad som behövs för att öka möjligheterna till bättre resultat och välmående.

- Tillvägagångssätt -

  1. Skicka en förfrågan på offert, planlösning över företaget samt hur stort antalet medarbetare är.
  2. Jag återkommer med offert och förslag på datum för konsultation.
  3. Konsultation sker på företaget.
  4. Jag återkopplar två veckor efter gjord konsultation.
  5. Två månader efter konsultation tar jag kontakt med er, via e-post, för eventuella frågor eller andra funderingar.


Prisuppgifter -

Offert skickas på begäran


- Feng Shui passar och finns överallt oavsett stil -