Företag


En trivsam företagsmiljö är viktig för både kunder, medarbetare och ledning. Att se behovet och göra något åt det kan vara det som behövs för framgång.

Vad behöver då ändras för att hitta strukturen och den välkomnande känsla som företaget gynnas av? 

  • Ett första steg kan vara att se om entrén till företaget ser inbjudande ut, vilket kan vara ett av många fokusområden för ökat företagsresultat och välmående.
  • Genom att se hur vi påverkas av det som finns omkring oss går det att upprätta en rad enkla lösningar för att bidra till att skapa nya kunder, kontakter och möjligheter. 
  • Ta kontakt med mig så ser vi vad just ni behöver i er situation.

- Företag -

Med konsultation på företag använder jag mig av Feng Shui och dess verktyg samt riktlinjer för att konkretisera vad som behövs för att öka möjligheterna till bättre resultat och välmående.

- Tillvägagångssätt -

  1. Skicka en förfrågan för offert samt planlösning över företaget och hur stort antalet medarbetare är.
  2. Jag återkommer med förslag på offert efter önskemål som delgivits vid förfrågan.
  3. Konsultation sker på företaget.
  4. Jag återkopplar två veckor efter gjord konsultation.
  5. Två månader efter konsultation tar jag kontakt med er, via e-post, för eventuella frågor eller andra funderingar.

Rätt placering med rätt balans - ger rätt känsla