Feng Shui Konsultation 
Företag


Möjligheter till framgång
 
Fler kunder till företaget? Bättre arbetsmiljö?

Inredningen förstärker både köparnas- och säljarnas utgångsläge och arbetsmiljö - vilket ger bästa vinst för alla. Arbetsmiljöns-, bostadens- och rummets attraktion ökar efter konsultationen och fler blir därmed både effektivare, mer intresserade och nöjda.


Min roll i detta är att vid konsultation ta del av byggår och planritning över vad vi utgår från, för att med hjälp av kompass och övriga riktlinjer inom Feng Shui räkna ut de bästa förutsättningarna och därmed skapa ett ökat attraktionsvärde samt välmående.

- Tillvägagångssätt -

  1. Intresseförfrågan om ev. offert.
    Planlösning över företaget samt medarbetarantal bifogas intresseförfrågan.
  2. Jag återkommer med förslag efter önskemål som delgivits vid förfrågan.
  3. Konsultation sker på företaget eller online.
  4. Jag återkopplar två veckor efter föreskriven konsultation.
  5. Två månader efter konsultation tar jag kontakt med er, via e-post, för att ta del av frågor eller delge mer information.

Rätt placering med rätt balans - ger rätt känsla