Företag


Möjligheter till framgång
 
Fler kunder till företaget? Bättre arbetsmiljö?


Inredningen förstärker både köparnas- och säljarnas utgångsläge och arbetsmiljön - vilket ger bästa vinst för alla. Arbetsmiljöns-, bostadens och rummets attraktion ökar efter konsultationen och fler blir därmed både effektivare, mer intresserade och nöjda.


Min roll i detta är att vid konsultation ta del av byggår och planritning över vad vi utgår från, för att med hjälp av kompass och övriga riktlinjer inom Feng Shui räkna ut bästa förutsättningarna och därmed skapa ett ökat attraktionsvärde samt välmående.

- Tillvägagångssätt -

  1. Skicka en förfrågan för offert samt planlösning över företaget samt ev. hur stort antalet medarbetare är.
  2. Jag återkommer med förslag på offert efter önskemål som delgivits vid förfrågan.
  3. Konsultation sker på företaget.
  4. Jag återkopplar två veckor efter gjord konsultation.
  5. Två månader efter konsultation tar jag kontakt med er, via e-post, för eventuella frågor eller andra funderingar.

Rätt placering med rätt balans - ger rätt känsla