Konsultation 
- företag - 

Genom Feng Shui och dess verktyg och övriga riktlinjer skapas ett ökat värde i företaget samt ett välmående hos medarbetare och ledning.

Med en konsultation på företaget blir vi medvetna om vad som påverkar oss och andra - både positivt och negativt.

När balans skapas blir det en märkbar och positiv utveckling.


- Tillvägagångssätt -

  1. Skicka förfrågan om offert samt planlösning över företagets byggnad/lokal och antal medarbetare 
  2. Jag återkommer med förslag och datum 
  3. Konsultation sker på företaget eller vid behov online
  4. Jag återkopplar två veckor efter föreskriven konsultation

Tillägg

En skriftlig dokumentation sker efter överenskommelse via offert och medför merkostnad


Rätt placering med rätt balans - ger rätt känsla