Konsultation 
- företag - 


Genom Feng Shui och dess verktyg och övriga riktlinjer skapas ett ökat attraktionsvärde i företaget samt ett välmående hos medarbetare och ledning.

Med en konsultation eller en föreläsning på företaget blir vi medvetna om vad som påverkar oss och andra - positivt eller negativt.

När balans skapas blir det en märkbar och positiv utveckling.

Därefter skapas ett hållbart och hälsosamt företag.

- Tillvägagångssätt -

  1. Skicka förfrågan om offert samt planlösning över företagets byggnad/lokal och antal medarbetare 
  2. Jag återkommer med förslag och datum 
  3. Konsultation sker på företaget eller vid behov online
  4. Jag återkopplar två veckor efter föreskriven konsultation


Tillägg
En skriftlig dokumentation sker efter överenskommelse via offert och medför merkostnad

Rätt placering med rätt balans - ger rätt känsla