Currylinjer

Hur är det med sömnen?  
Känner du dig utvilad när du vaknar?
Blir du fort trött när du är på din arbetsplats? 
Somnar du med en gång när du sätter dig i favoritfåtöljen?

______________________________________________________________
 

Sammanfattning av Currylinjer

Det här med Currylinjer har spridits över Europa av läkaren Manfred Curry (1899-1953).
Linjerna ansågs bilda ett regelbundet nätverk över jordytan där strålningen borde vara extra koncentrerad. Det var även vanligt att husen byggdes utefter var linjerna gick - väggarna var på linjerna och de så kallade currykryssen var där linjerna möttes. Allt för att undvika att utsättas för den här typen av strålning. Även kyrkorna antas ha de här utformningarna och pelarna befinner sig då på currykryssen. 


Vad är då en Currylinje?

• Det går att beskriva den som en halv meter bred, osynlig vägg med diffusa kanter som bildar rutmönster på marken.

• Den är inte radioaktiv, har inget elektromagnetiskt fält och därför går den inte att mäta. Detta medför att vetenskapen ställer sig skeptisk till Currylinjer.

• Oavsett om du står på marken eller befinner dig i en lägenhet på översta våningen i världens högsta hus, så är currylinjens energi lika stark.

• Currylinjerna finns nämligen över hela jorden.

• De ligger också alltid mellan väderstrecken - dvs. inte rakt norr-söder eller väster-öster. 

• Fram till på 1700-talet byggdes hus efter markens Currylinjer. Ytterväggarna följde linjerna för minsta möjliga oro och störning inne i husen. Våra förfäder hade bra koll på Currylinjerna.

• Avståndet mellan Currylinjerna skiftar däremot - beroende på var på jordklotet de finns. Ju närmare ekvatorn vi kommer, desto längre blir det mellan linjerna. I Skåne är det ca. 4,5 meter mellan currylinjerna och i Norrbotten ca. 3,5 meter. Det här betyder att äldre hus i norra Sverige borde vara smalare än äldre hus i södra Sverige. Värt att kolla upp!

Naturen påverkas även den

• Lövträd som står på Currykryss (där två linjer korsar varandra) brukar växa snett de första åren och därefter rätar de upp sig.

• Björkar som har två stammar, står på Currykryss.

• Fruktträd som inte ger så mycket frukt, kan stå på ett Currykryss.

• Skator är de av fåglarna som gärna bygger sina bon i träd som står på Currykryss, för där upplever de att de kan gömma sig bäst.

• Djur som rör sig ute i skog och mark, går helst längs Currylinjer. Viltstigar följer Currylinjer och djuren hittar därför även i mörker.
Kontakta mig om du vill ha mer information