Vilka områden i ditt hem behöver förstärkas eller förändras för att nå känslan av ett hållbart, hälsosamt och trivsamt liv? 

Med hjälp av Feng Shuis riktlinjer i konsultationen hittar vi möjligheterna som fungerar i ditt hem, trädgård eller företag

 Rätt placering med rätt balans - ger rätt känsla